Impressum - VASALIM SCHWEDEN INUSTRIEKLEBSTOFF

VASALIM INDUSTRIAL VASALIM DENTAL VASALIM KOSMETIK
Till innehåll

Impressum

Informationen
avtryck

Ägare av SAWO INTERNATIONAL AB

SAWO International AB
Wolfgang Feith
Kvarnagården 4, PL 842
S-36391 Braas
Sverige
Telefon: +46763061474

Mon. 08.00-16.30 / fre 08.00-16.00
E-post: sa.wo@live.se
momsregistreringsnummer
SE 5568611950501
Ansvarig för innehåll enligt § 10 punkt 3 MDStV Wolfgang Feith
Kvarnagården 4, PL 842
S-36391 Braas
Sverige
Telefon: +46763061474
EU: s online-tvistlösningsplattform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
För detta är vi skyldiga att informera dig om vår e-postadress: Madocolor@gmail.com
Ansvarsfriskrivning / Anmälan om problemet med externa länkar
Vi är ansvariga som en innehållsleverantör enligt § 5 § 1 Media Services State kontrakt för sin "eget innehåll" som vi gör tillgängliga för användning, enligt allmänna lagar. Från dessa egna innehåll bör korsreferenser ("länkar") till innehållet som tillhandahålls av andra leverantörer särskiljas. Genom korsreferensen behåller vi därför "främmande innehåll" tillgängligt för användning. Vi är bara ansvarig för externt innehåll om vi har av dem (det vill säga även av olagliga eller kriminella innehåll) och om det är tekniskt möjligt och rimligt att förhindra att de används (§ 5 punkt 2 Media Services State Contract ).
Men "länkar" är alltid "levande" (dynamiska) referenser. Även om vi kontrollerade innehållet från tredje part under den första länken för att avgöra om det skulle utlösa ett eventuellt civil eller straffrättsligt ansvar. Men vi är inte skyldiga att ständigt kontrollera innehållet som vi hänvisar till i vårt erbjudande för förändringar som kan ge upphov till ansvar. Först när vi inser eller informeras av andra som ett konkret erbjudande som vi har en länk innebär civil eller straffrättsligt ansvar, tar vi bort länken till den här webbplatsen, där det är tekniskt möjligt och rimligt. Den tekniska genomförbarheten och rimligheten påverkas inte av det faktum som kan nås från vår webbplats från andra servrar olagligt eller straffbart erbjudande även efter att förhindra tillträde.
SAWO International AB
Wolfgang Feith
Kvarnagården 4, PL 842
S-36391 Braas
Sverige
Telefon: +46763061474

Allmän information: Juridisk information: Betalningssätt: Kontakt:
Fraktinformation Avbeställningsregler Betalningsalternativ
Fraktbegränsningar Provtagningsformulär
Villkor för användning Sekretesspolicy
Kontakter:

SAWO International AB
Wolfgang Feith
Kvarnagården 4, PL 842
S-36391 Braas
Sverige
Telefon: +46763061474

       
Alla enheter och tillbehörsnamn som nämns på vår webbplats är endast av praktiska skäl. Alla nämnda varumärken är registrerade varumärken som tillhör respektive ägare och används endast för att beskriva de produkter som erbjuds av oss. (Översikt)
Copyright © - SAWO International AB
Wolfgang Feith
Kvarnagården 4, PL 842
S-36391 Braas
Sverige
Telefon: +46763061474

SAWO INTERNATIONAL SCHWEDEN AB KONTAKT: sa.wo@live.se
Tillbaka till innehåll